1

Proč ekologický proud?

Aby se stala elektromobilita skutečně udržitelnou, je potřeba zohlednit každý střípek v mozaice hodnotového řetězce. Nabíjení je v tomto případě jedním z nejdůležitějších faktorů.

2

Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Charge myHyundai proto podporuje využívání energií z obnovitelných zdrojů a dbá na to, aby se pro každý proces nabíjení do energetické sítě dodalo jako ekologický proud takové množství elektrické energie, která se při takovém procesu spotřebuje. Tato kompenzace spotřebované energie probíhá právě prostřednictvím takzavného dokladu o původu.

3

Centralizovaný systém

Doklady o původy patří v Evropě mezi ustálenou formu certifikování zelené elektřiny (tzv. certifikáty energetických vlastností – EAC), které dokládají, jak a kde se elektrická energie vyrábí z obnovitelných zdrojů. Označují se také jako „rodný list“ elektrické energie. Producenti energie z obnovitelných zdrojů si mohou nechat u nezávislých registračních orgánů vystavit doklady o původu pro množství elektrické energie, které vyrábějí a dodávají do sítě.

4

100% větrná energie

Partneři Digital Charging Solutions a ClimatePartner garantují u všech nabíjecích procesů v rámci Charge myHyundai získání příslušného počtu těchto dokladů o původu a jejich následné znehodnocení. Doklady o původu používané pro tyto účely jsou zárukou nabíjení elektrickým proudem pocházejícím z evropských větrných elektráren. Tímto způsobem podporuje Charge myHyundai jeden z nejekologičtějších způsobů produkce elektrické energie.

Zvolte si tarif a přidejte se hned k nám.

Zobrazit naše tarify

Přihlaste se a můžete okamžitě užívat všechny veřejné
nabíjecí stanice!