Generelle vilkår og betingelser for Charge myHyundai

1. Charge myHyundai

1.1. I henhold til disse generelle vilkår og betingelser ("GVB") forsyner Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland ("DCS") kunden med informationstjenester og adgangsteknologi til opladningsinfrastruktur for Hyundai-køretøjer under betegnelsen "Charge myHyundai" ("Charge myHyundai"). Som en forudsætning for brugen af Charge myHyundai er det nødvendigt at have en gratis Hyundai-konto (Hyundai Motor Europe GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach am Main). Brugen af udtrykket "kunde" i disse GVB henviser til personer af alle køn.

1.2. Den seneste version af disse GVB og de seneste oplysninger om de tilgængelige tariffer kan findes, downloades og udskrives fra webstedet www.chargemyhyundai.com. Ændringer af disse generelle forretningsbetingelser, en Charge myHyundai-kontrakt, der er indgået på dette grundlag, samt eventuelle ændringer i den told, der er aftalt med kunden på grund af ændringer i loven, ændringer i retspraksis eller markedsvilkår, vil blive meddelt til kunden via e-mailadressen, som kunden har oplyst i overensstemmelse med afsnit 2.2 i tekstform med eksplicit henvisning til de relevante ændringer. Disse ændringer vil træde i kraft, hvis kunden ikke gør indsigelse mod dem inden for en periode på en måned, efter at kunden har modtaget underretningen. DCS vil underrette kunden om disse juridiske konsekvenser ved starten af denne periode. Den fremgangsmåde, der er anført ovenfor, gælder også for ændringer af den tarif, der er aftalt med kunden.

1.3. DCS samarbejder med operatører af ladestationer (som hver er en "Charge myHyundai-partner"). Charge myHyundai-partnernes ladestationer vises på www.chargemyhyundai.com, i Charge myHyundai-appen samt via yderligere kanaler (i det følgende omtalt som "frontends") og fremhæves for at skelne mellem dem og andre ladestationer, der ikke er en del af det tilgængelige netværk af ladestationer. Disse oplysninger er til dels kun tilgængelige via logon på medlemsområder.

1.4. Charge myHyundai-tjenester består af

a) visningen af Charge myHyundai-partneres ladestationer (i form af statiske oplysninger) og visse oplysninger vedrørende brugen af disse Charge myHyundai-partneres ladestationer (f.eks. tilgængeligheden og priserne i form af dynamiske oplysninger) i frontends.

b) opladning ved Charge myHyundai-partnernes ladestationer efter godkendelse (se afsnit 6.1) samt månedlig fakturering inklusive en detaljeret oversigt over alle opladningsprocesser.

1.5. Detaljerede oplysninger om Charge myHyundai og brugen af tjenesten kan findes på www.chargemyhyundai.com.

1.6. For tiden garanterer Tyskland ikke, at operatører af ladestationer yder dækning på landsplan med opkrævnings- og faktureringsløsninger, som er i overensstemmelse med kalibreringsloven. I vores service anvender vi data fra operatører af ladestationer. I nogle tilfælde kan dette medføre afvigelser i bla. opkrævnings- og faktureringsbeløb. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

2. Kontraktindgåelse og bestilling

2.1. Kunden kan bestille Charge myHyundai på www.chargemyhyundai.com. Den version af GVB, som kunden udtrykkeligt har accepteret ved bestillingen af Charge myHyundai (idet en sådan version kan blive ændret fra tid til anden i henhold til afsnit 1.2 ovenfor), er gældende. DCS kan tilbyde kunden tillægstjenester, for eksempel særlige betingelser, for at få adgang til ladestationer eller ladestationer fra tredjeparts-ladesøjle-operatører (“pakker”). Bestemmelserne for disse Almindelige vilkår og betingelser er gældende for sådanne pakker. 

2.2. Kunder, der har en Hyundai-konto, kan tilmelde sig Charge myHyundai på www.chargemyhyundai.com ved at angive deres adresse- og betalingsoplysninger. Disse data kan rettes eller opdateres på et senere tidspunkt i kundekontoområdet eller via kundeservice. Kunder, som endnu ikke har oprettet en Hyundai-konto, skal oprette en sådan konto, inden de tilmelder sig Charge myHyundai.

2.3. Alle oplysninger, der sendes i kundekontoområdet, som f.eks. betalingsoplysninger, adresseoplysninger og e-mail-adresser, beskyttes automatisk ved hjælp af moderne krypteringsmetoder som f.eks. SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

2.4. Betaling skal ske med kreditkort eller eventuelle andre betalingsmetoder, som Charge myHyundai-kunden tilbydes under registreringsprocessen.

2.5. Tilbud om og indgåelse af en Charge myHyundai-kontrakt

a) DCS afgiver et bindende tilbud i henhold til bestemmelserne for Charge myHyundai. Når kunden, som har en Hyundai-konto, har oprettet en Charge myHyundai-kundekonto og udtrykkeligt har accepteret GVB, kan Charge myHyundai bestilles. Bestillingsprocessen er også beskrevet på www.chargemyhyundai.com.

b) Kunden kan rette eventuelle indtastningsfejl ved at klikke på "Tilbage" under registreringsprocessen og rette indtastningerne. Inden kunden bekræfter sin ordre, får kunden specifikt oplysninger om de priser, der gælder for Charge myHyundai.

c) Når kunden har gennemført bestillingsprocessen for Charge myHyundai, modtager kunden en ordrebekræftelse via e-mail sammen med oplysninger om den respektive tarif, GVB som accepteret af kunden og oplysningerne om kundens ret til at udtræde (se afsnit 2.7).

d) Charge myHyundai-kontrakten er indgået, når bestillingsprocessen er gennemført.

e) Charge myHyundai-kontraktens indhold opbevares af DCS og kan hentes eller gemmes af kunden på www.chargemyhyundai.com i Charge myHyundai-kundekontoområdet.

2.6. Sprog

Charge myHyundai-kontrakten indgås på dansk. Oversættelser af disse GVB til andre sprog er kun til informationsformål og er ikke juridisk bindende.

2.7. Ret til at udtræde af kontrakten

Kunden har ret til at udtræde af Charge myHyundai-kontrakten inden for en periode på fjorten dage, hvis kunden er en forbruger.

Kunden informeres hermed om hans eller hendes ret til at udtræde som følger:

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgåe.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland, Tel: +45 88 74 23 06, mail: dk@chargemyhyundai.com). Deres beslutning om at gøre fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis De ønsker, at levering af tjenesteydelser eller forsyning af elektricitet skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal De betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor De informerede os om Deres udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

(Slut på oplysninger om retten til at udtræde)

3. Charge myHyundai-ladekort: Aktivering og deaktivering af Charge myHyundai-ladekortet

3.1. For at gøre det muligt at bruge Charge myHyundai kræver de fleste ladestationer et aktiveret Charge myHyundai-ladekort. Hvis kunden allerede har et Charge myHyundai-ladekort, kan kunden aktivere det pågældende kort under registreringsprocessen. Ellers vil DCS sende et Charge myHyundai-ladekort til aktivering til kunden pr. post. Charge myHyundai-ladekort aktiveres i Charge myHyundai-kundekontoen ved at indtaste kortnummeret og bekræfte detaljerne. Kunden modtager så en bekræftelses-e-mail. Aktivering af Charge myHyundai-ladekortet kan tage op til 24 timer.

3.2. Ved nogle ladestationer er godkendelse kun muligt med Charge myHyundai-appen, som stilles til rådighed og er tilgængelig i Apple Inc. App Store eller Google Play Store og indeholder en QR-kodelæser. Godkendelsen kræver, at der logges på ved hjælp af logondataene.

3.3. DCS forbliver ejer af Charge myHyundai-ladekortet. Kunden skal opbevare sit Charge myHyundai-ladekort og sine logonoplysninger omhyggeligt. Kunden skal med det samme give DCS besked, hvis Charge myHyundai-ladekortet mistes eller bliver stjålet (se kontaktoplysningerne under afsnit 10). Desuden kan kunden også kontakte kundeservice for Charge myHyundai for at deaktivere Charge myHyundai-ladekortet. Udstedelsen af et erstatningskort kan medføre yderligere omkostninger for kunden (se de gældende priser på www.chargemyhyundai.com).

4. Kontraktens varighed og gyldighed

4.1. Kontrakten har ingen fast løbetid og kan opsiges af hver part med en måneds forudgående skriftlig meddelelse med virkning i slutningen af en kalendermåned. Opsigelsen kan meddeles i kundekontoområdet i form af en skriftlig meddelelse eller via e-mail; dette påvirker ikke retten til at opsige kontrakten øjeblikkeligt med god grund.

4.2. Når kontrakten er opsagt, er Charge myHyundai-ladekortet ikke længere gyldigt og vil blive blokeret af DCS.

4.3. Der kan gælde forskellige vilkår og opsigelsesfrister for tillægspakker, som kunden har booket. 

5. Brug og tilgængelighed af Charge myHyundai

5.1. Kunden kan få flere oplysninger om Charge myHyundai og tekniske detaljer vedrørende brug og tilgængelighed på www.chargemyhyundai.com. DCS stiller tjenesterne til rådighed i kundens bopælsland samt i yderligere lande i henhold til afsnit 9 nedenfor.

5.2. For at kunne bruge Charge myHyundai på den bedst mulige måde er det nødvendigt at have Charge myHyundai-appen på en egnet mobilenhed eller at have adgang til www.chargemyhyundai.com.

5.3. DCS tilstræber at udvide adgangen til og brugen af offentlig opladningsinfrastruktur via Charge myHyundai og at udvide gruppen af Charge myHyundai-partnere. DCS fremsætter imidlertid ingen påstande og giver ingen garanti med hensyn til tilgængeligheden (korrekt funktionalitet, tilgængelig elektricitet eller fuld opladning) af, og kunden har ikke nogen ret til at kræve adgang til bestemte ladestationer og/eller -muligheder. Der findes i særdeleshed ingen ret til at beholde den samme Charge myHyundai-partneropladningsinfrastruktur.

5.4. Underlagt afsnit 5.5 fremsætter DCS ingen påstande og giver ingen garanti med hensyn til aktualiteten og/eller korrektheden af statiske og/eller dynamiske oplysninger, der vises via frontends (se afsnit 1.4 a), herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om ladestationer og/eller deres tilgængelighed. Kunden anerkender i særdeleshed, at sådanne oplysninger leveres af tredjeparter (f.eks. Charge myHyundai-partnere). Uanset dette faktum kontrollerer DCS oplysningernes aktualitet og/eller korrekthed baseret på eksempler for løbende at forbedre sin tjeneste. Transmissionen af disse oplysninger er også afhængig af modtagelse fra de respektive netværksoperatørers mobiltelefonmaster og kan forringes af atmosfæriske forhold, topografiske omstændigheder, køretøjets position og forhindringer i nærheden (f.eks. broer og bygninger osv.).

5.5. Afhængigt af den aftalte tarif kan priserne variere afhængigt af den anvendte ladestation (se afsnit 7.1). I et sådant tarifsystem vises de aktuelle priser for den respektive ladestation for kunden i Charge myHyundai-appen, forudsat at kunden er logget på med sine logindata. Som en afvigelse fra afsnit 5.4 garanterer DCS de viste prisers korrekthed. Kunder med en sådan tarif er forpligtede til at informere sig om de gældende priser, inden de starter opladningsprocessen.

5.6. Den Charge myHyundai, som tilbydes under disse GVB, må kun bruges til at oplade køretøjer af mærket Hyundai.

5.7. Kunderne må godt lade familiemedlemmer eller deres ansatte bruge Charge myHyundai (i særdeleshed Charge myHyundai-ladekortet), forudsat at kunden ikke opkræver betaling for en sådan brug, og at Charge myHyundai kun bruges til at oplade kundens eget køretøj. Inden en sådan brug skal kunden informere brugeren om den korrekte håndtering af ladestationerne. Enhver anden brug af Charge myHyundai fra tredjeparters side kræver forudgående samtykke fra DCS. Kunden må ikke bruge Charge myHyundai til ulovlige formål eller lade tredjeparter gøre dette.

5.8. Kunden skal uden undtagelse følge manualerne til det køretøj, der skal oplades, og eventuelt anvendt udstyr eller tilbehør (f.eks. et ladekabel) samt alle instruktioner og vilkår og betingelser fra Charge myHyundai-partnere vedrørende brugen af ladestationerne, som vises ved disse ladestationer. Brugen af ladekabler eller andet udstyr eller tilbehør, som (i) ikke er blevet certificeret i henhold til gældende love og regler (f.eks. CE-certificering), (ii) ikke er godkendt til den respektive bil eller af den respektive Charge myHyundai-partner i henhold til de instruktioner, der vises ved ladestationerne, eller (iii) er beskadigede, er strengt forbudt.

5.9. Ladestationer, der viser en alarmmeddelelse eller en problemrapport eller åbenlyst er beskadigede, må ikke bruges. I stedet bedes kunden venligst underrette DCS (se kontaktoplysningerne under afsnit 10).

5.10. Kunden er ansvarlig for alle skyldspådragende forårsagede skader, der opstår som følge af misbrug eller forkert brug af Charge myHyundai-ladekortet henholdsvis af Charge myHyundai-appen som godkendelsesenhed eller som følge af misbrug eller forkert brug af ladeprocessen i henhold til gældende lov.

6. Ladeproces og godkendelse; maksimal opladnings- og inaktivitetstid; forstyrrelser

6.1. Som hovedregel godkendes kunder ved Charge myHyundai-partnernes ladestationer ved hjælp af Charge myHyundai-ladekortet. Ved nogle ladestationer er godkendelse også mulig ved eller kan kræve brug af Charge myHyundai-appen. Dette gælder i særdeleshed for ladestationer med et intercharge-symbol. For hver ladestation vises de tilgængelige godkendelsesmetoder i Charge myHyundai-appen eller på www.chargemyhyundai.com.

6.2. Den maksimale periode med uafbrudt tilslutning til en enkelt ladestation må ikke overstige 24 timer eller, for DC-opladning (jævnstrømopladning), 4 timer (maksimal opladnings- og inaktivitetstid). Desuden skal kunden forlade det offentlige parkeringsområde, så snart opladningsprocessen er gennemført eller den maksimale parkeringsperiode er udløbet. Omkostninger, som DCS måtte komme ud for, fordi den maksimale opladnings- eller inaktivitetstid og/eller parkeringsperioderne overskrides, samt omkostninger til bøder eller bugseringstjenester som følge af ulovlig parkering, vil blive faktureret kunden.

6.3. Kunden anerkender, at der kan opstå forstyrrelser på ladestationer som følge af force majeure, herunder strejker, lockouter og myndighedsdirektiver samt på grund af tekniske foranstaltninger og andre foranstaltninger, som skal udføres på udstyret, for at det kan fungere korrekt, eller for at forbedre tjenesten (f.eks. vedligeholdelse, reparationer, softwareopdateringer af systemer). Der kan også opstå forstyrrelser som følge af kortsigtede kapacitetsmangler i perioder med spidsbelastning.

6.4. I det omfang, hvori forstyrrelser og/eller anomalier i elektricitetsforsyningen skyldes en forstyrrelse i driften af elnettet (herunder forbindelsen til elnettet), fritages DCS for sine respektive forpligtelser inden for rammerne af Charge myHyundai. Dette gælder imidlertid ikke, hvis DCS uberettiget afbryder forsyningen. Efter anmodning skal DCS uden unødig forsinkelse give kunden oplysninger om en sådan skadelig hændelse og dens årsag i det omfang, hvori DCS har sådanne oplysninger, eller sådanne oplysninger kan gøres tilgængelige med en rimelig indsats.

7. Gebyr; Priser

7.1. Gebyret for Charge myHyundai og brugen af tjenesterne bestemmes af den aftalte takst og består normalt af følgende:

a) et fast månedligt grundgebyr (afhængig af den aftalte takst; for nogle takster kan det månedlige grundgebyr allerede indeholde gebyrer for brug (faste takster), og

b) betalinger baseret på faktisk brug for individuelle ladeprocesser ved Charge myHyundai-partneres ladestationer.

Den respektive tarifstruktur kan findes på www.chargemyhyundai.com/web/hyundai-dk/tariffs.

De faktiske priser for en ladeproces for den respektive ladestation vises for kunden i Charge myHyundai-appen, forudsat at kunden er logget på med sine logindata. For variable tariffer er DCS berettiget til at justere priserne for den faktiske brug af en ladestation med virkning for fremtiden. Kunder er forpligtede til at informere sig om de gældende priser, inden de starter opladningsprocessen.

7.2. Det månedlige grundgebyr vil først blive opkrævet, når Charge myHyundai-kontrakten er indgået, eller - i tilfælde, hvor der skiftes til en tarif med et månedligt grundgebyr - et sådant tarifskift er blevet aktiveret af DCS, og derefter på pro-rata basis resten af den første måned.

7.3. Betalingerne baseret på faktisk brug vil blive opkrævet for hver ladeproces fra dens start (dvs. stikket sættes i ladepunktet) til dens slutning (dvs. stikket tages ud af ladepunktet) baseret på de aktuelt gældende priser i det respektive land eller ved den respektive ladestation. Der findes flere oplysninger om priserne for roaming på prislisten for den respektive tarif på www.chargemyhyundai.com. Der vil blive opkrævet betaling for ladeprocesser som anført i prislisten for den relevante tarif.

7.4. Alle priser er inklusive moms. Oplysningerne om de priser, der gælder for kundens tarif ved indgåelsen af kontrakten, sendes til kunden via e-mail (se afsnit 2.5c).

7.5. Hvis der vises priser ved en Charge myHyundai-partners ladestation, kan disse priser afvige fra de priser, der er aftalt kontraktligt med kunden; kun de priser, der er aftalt mellem kunden og DCS, gælder.

7.6. Ved ladeprocesser i udlandet (roaming) kan der forekomme afvigelser fra de priser, der blev angivet på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået. Kunden er forpligtet til at informere sig om de gældende betingelser inden påbegyndelsen af en ladeproces. En varslings- og meddelelsespligt i henhold til punkt 1.2 i disse almindelige forretningsbetingelser med deri angivne retsvirkninger gælder ikke i disse tilfælde.

7.7. Når der lades i udlandet, kan der forekomme betaling til DCS med en anden valuta end den, der anvendes i Danmark (udenlandsk valuta). For at gøre afregning af udenlandsk valuta så let som mulig for kunden, skal DCS omregne betalinger med udenlandsk valuta til Danmarks valuta og afkræve kunden det omregnede beløb i stedet for den udenlandske valuta. Omregning for en ladeproces afregnet i udenlandsk valuta baseres på Den Europæiske Centralbanks vekselkurs for euro ved slutningen af den dag, der går forud for ladeprocessen. Kunden kan se denne kurs på: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS forbeholder sig retten til at reducere priser for eksisterende og/eller nye kontrakter i bestemte tidsrum og for bestemte ladestationer (se afsnit 7.1b) (særlige tilbud).

7.9. En tarifændring kræver en tilsvarende aftale mellem parterne; kunden kan søge om en tarifændring via internettet på www.chargemyhyundai.com.

8. Fakturering og betalingsbetingelser

8.1. Kunden kan hente sine månedlige fakturaer via Charge myHyundai-kundekontoen på www.chargemyhyundai.com, som indeholder en liste over ladeprocesser i den respektive fakturaperiode med oplysninger om dato, sted og varighed. Kunden vil få besked via e-mail, hvis en ny faktura er tilgængelig.

8.2. Påløbne omkostninger per kalendermåned opkræves via den betalingsmetode, der er valgt under registreringsprocessen for Charge myHyundai-kundekontoen, den fjerde hverdag i den følgende kalendermåned. Erhvervskunder, der betaler per faktura (se afsnit 2.4), skal overføre beløbet inden for en periode på 14 dage efter modtagelsen af fakturaen til den konto, der er anført på fakturaen. DCS tilstræber at fakturere Charge myHyundai-tjenesten i den følgende kalendermåned, men der kan forekomme forsinkelser i individuelle tilfælde (f.eks. som følge af, at Charge myHyundai-partnere fakturerer DCS forsinket).

8.3. Kunden kan kun foretage modregninger mod DCS-krav, hvis kundens modkrav er ubestridt eller er baseret på en udtrædelse af denne kontrakt, eller hvis der findes en juridisk bindende berettigelse. Kunden må kun tilbageholde betalinger, hvis dette er baseret på krav, der følger af Charge myHyundai-kontrakten.

8.4. Hvis kunden har forsømt sine betalinger, er DCS nødsaget til at spærre kundens brug af Charge myHyundai.

9. International roaming

På grundlag af Charge myHyundai-kontrakten kan kunden også bruge Charge myHyundai-kortet henholdsvis Charge myHyundai-appen i andre lande på samme måde som i bopælslandet. Den aktuelle liste over lande kan ses på www.chargemyhyundai.com.

10. Kontakt

Til generelle spørgsmål om Charge myHyundai-produktet, spørgsmål om fakturaer, kundekontrakter eller Charge myHyundai-ladekort samt ved tekniske problemer, i særdeleshed under ladeprocessen, kan kunden bruge de kontaktmuligheder, der er anført på www.chargemyhyundai.com.

11. Garanti

Der gælder lovpligtige garantibestemmelser.

12. Ansvarsfraskrivelse

12.1. I tilfælde af mindre forsømmelighed er DCS kun erstatningsansvarlig, hvis DCS har overtrådt væsentlige kontraktlige forpligtelser (grundlæggende forpligtelser) som f.eks. sådanne, der anses for at være specifikt pålagt DCS i henhold til Charge myHyundai-kontraktens indhold og formål, eller sådanne, hvis opfyldelse muliggør den korrekte gennemførelse af Charge myHyundai-kontrakten og efterlevelse, som kunden normalt vil stole på. Et sådant erstatningsansvar er begrænset til de typiske skader, der kan forudses på tidspunktet for indgåelsen af Charge myHyundai-kontrakten.

12.2. DCS' juridiske repræsentanters, agenters og medarbejderes personlige erstatningansvar for skader, der opstår som følge af mindre forsømmelighed, er også begrænset til det omfang, der er beskrevet i den foregående paragraf.

12.3. DCS' erstatningsansvar i tilfælde af forsætlig manglende offentliggørelse af en defekt eller som følge af antagelsen af en garanti eller i henhold til produktansvarslovgivning forbliver upåvirket. Begrænsninger af erstatningsansvaret gælder ikke i tilfælde af svindel, grov forsømmelighed, dødsfald, personskader eller helbredsskader.

12.4. DCS er ikke ladestationernes operatør og er ikke erstatningsansvarlig som operatør. Kunden anerkender, at der i tilfælde af forstyrrelser eller anomalier i elektricitetsforsyningen som følge af en forstyrrelse i driften af elnettet (herunder forbindelsen til elnettet) kan forekomme krav mod distributionsnetværkets operatør; DCS vil efter anmodning tildele og overføre krav og rettigheder over for distributionsnetværkets operatør med relation til en skade for kunden.

13. Oplysninger vedrørende databeskyttelse

13.1. DCS tager beskyttelsen af brugerens personoplysninger alvorligt og respekterer brugerens databeskyttelse, når de behandler personoplysninger.

13.2. Yderligere oplysninger om databehandling, databeskyttelse og datasikkerhed findes i databeskyttelsesmeddelelsen.

14. Værneting, mægling og gældende lov

14.1. Charge myHyundai-kontrakten samt enhver juridisk relation baseret på disse GVB er underlagt tysk lov; De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb gælder ikke. Hvis kunden er en forbruger, har de obligatoriske forbrugerbeskyttelsesregler i den stat, hvor kunden har sin normale bopæl, forrang over tysk lov, hvis de stiller kunden gunstigere.

14.2. Det eksklusive jurisdiktionssted for alle krav, der udgår fra relationer til virksomhedsejere eller virksomheder underlagt offentlig ret, er München, Tyskland. Hvis kunden er en forbruger og har sin normale bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, kan kunden også gøre et krav gældende i bopælslandet. DCS' krav over for en forbruger kan kun gøres gældende i forbrugerens bopælsland.

14.3. EU-kommissionen har etableret en platform for onlineløsning af tvister, som du kan få adgang til her http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Hvis du vil gøre os opmærksom på en sag, bedes du kontakte os.

14.4. DCS vil ikke deltage i nogen tvistbilæggelsessager ved en forbrugervoldgiftsret og er ikke forpligtet til at gøre dette.

Senest opdateret: Februar 2021

Bilag 1: DCS standardfortrydelsesformular

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Tyskland

E-Mail: dk@chargemyhyundai.com

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) levering af følgende tjenesteydelser (*):


Charge myHyundai-kontraktnummer

Bestilt den

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato

(*) Det ikke-relevante udstreges.