Charge myHyundai yleiset ehdot

Määritelmät

Seuraavat sanat tai lauseet, joiden ensimmäinen kirjain on kirjoitettu isolla alkukirjaimella ja jotka merkitty lainausmerkkien sisään, ovat määriteltyjä termejä, ja niillä on seuraavat käyttöehdoissa annetut merkitykset.

"Latauspalvelu": nimen "Charge myHyundai" alla oleva latauspalvelu, jonka avulla asiakas voi löytää latausasemia, ladata niillä ja jotka laskuttavat lataustapahtumista.

“Latauspalvelutili”. asiakkaan latauspalvelun tili.

“Latauspalvelun asiakasalue”. latauspalvelun asiakasalue, jolla asiakas voi katsella sopimustaan ja lataustietojaan sekä laskuja ja tilin asetuksia.

“Latauspalvelusopimus”. sopimus, joka solmitaan yleisten ehtojen perusteella.

“Latauskortti”. latauspalvelun RFID-kortti, jolla asiakas pääsee käyttämään ja lataamaan useimmilla latausasemilla.

“Lataussovellus”. latauspalvelun sovellus, jolla asiakas pääsee käyttämään ja lataamaan useimmilla latausasemilla.

"Latauspalvelun verkkosivusto": latauspalvelun verkkosivusto https://chargemyhyundai.com, missä asiakas voi rekisteröidä latauspalvelunsa tilin.

"Latauspalvelun tariffisivu": latauspalvelun verkkosivusto https://chargemyhyundai.com/web/hyundai-fi/tariffs, missä asiakas voi katsella latauspalvelunsa tariffeja.

“Latauspalvelukumppani”. latausasemien omistajat, joiden asemilla asiakas voi ladata sähköajoneuvoja latauspalvelun avulla.

1. Latauspalvelu

1.1. Näiden yleisten ehtojen (”ehdot”) mukaan Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Saksa (”DCS”) tarjoaa asiakkaalle tietopalveluita ja käyttöteknologiaa Hyundai autojen latausinfrastruktuuriin latauspalveluun liittyen. Latauspalvelun käytön edellytyksenä on Hyundai-tili. Termillä ”asiakas” viitataan näissä ehdoissa kaikkiin sukupuoliin.

1.2. Näiden ehtojen uusin versio sekä uusimmat tiedot saatavilla olevista maksuista ovat nähtävissä, ladattavissa ja tulostettavissa latauspalvelun verkkosivustolla. Näihin liiketoiminnan yleisiin ehtoihin tehdyistä muutoksista, näillä perusteilla tehdystä latauspalvelusopimuksesta sekä asiakkaan kanssa sovituista tariffimuutoksista, jotka johtuvat lakimuutoksista, sekä tapauslakien tai markkinaolosuhteiden muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kohdan 2.2 mukaisesti sähköpostitse tekstimuodossa, viitaten nimenomaisesti asiaa koskeviin muutoksiin. Muutokset astuvat voimaan, mikäli asiakas ei vastusta niitä kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. DCS ilmoittaa asiakkaalle oikeudellisista seurauksista tämän ajanjakson alussa. Edellä mainittu koskee myös asiakkaan kanssa sovittuihin maksuihin liittyviä muutoksia.

1.3. DCS toimii yhteistyössä latausasemien omistajien kanssa (tästedes latauspalvelukumppani). Latauspalvelukumppaneiden latausasemat näkyvät Latauspalvelun verkkosivustolla, sovelluksessa sekä muissa kanavissa (jäljempänä ”kanavat”). Ne näkyvät korostettuina, jotta ne erottuisivat muista latausasemaverkostoon kuulumattomista latausasemista. Osaa tiedoista pääsee tarkastelemaan ainoastaan kirjautumalla jäsenalueelle.

1.4. Latauspalvelu kattaa

a) latauspalvelukumppaneiden latausasemien (muuttumattomana tietona) ja tiettyjen näiden latauspalvelukumppaneiden latausasemien käyttöön liittyvien tietojen esittämisen (kuten saatavuus ja hinnat dynaamisen tiedon muodossa) kanavien kautta. Näihin tietoihin sovelletaan alla kohdassa 5.4 esitettyjä rajoituksia.

b) lataamisen latauspalvelukumppanin latausasemilla tunnistautumisen jälkeen (katso kohta 6.1) sekä kuukausittaisen laskutuksen sisältäen yksityiskohtaisen yhteenvedon kaikista latausprosesseista.

1.5. Lisätietoja latauspalvelusta ja palvelun käytöstä on latauspalvelun verkkosivustolla.

1.6. Saksa ei tällä hetkellä takaa latausasemien toimijoiden tarjoamien lataus- ja laskutusratkaisujen valtion laajuista kalibrointilain mukaista kattavuutta. Käytämme palveluissamme latausasemien toimijoiden välittämiä tietoja. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa poikkeamiin mm. lataus- ja laskutusmäärissä. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on asiasta kysyttävää.

2. Sopimuksen solmiminen ja tilaaminen

2.1. Asiakas voi tilata latauspalvelun latauspalvelun verkkosivustolla. Ehtojen versiota, jonka asiakas on nimenomaisesti hyväksynyt latauspalvelun tilatessaan sovelletaan. DCS voi tarjota asiakkaalle lisäpalveluja, esimerkiksi erityisiä ehtoja latausasemien käyttämiseksi tai latausasemien käyttämiseksi kolmansien osapuolten latauspylväiden omistajilta (“paketit”). Näiden yleisten käyttöehtojen ehtoja sovelletaan vastaavasti tällaisiin paketteihin.

2.2. Asiakkaat, joilla on ”Hyundai”-tili, voivat rekisteröityä latauspalvelun käyttäjiksi latauspalvelun verkkosivustolla lähettämällä osoite- ja maksutietonsa. Tietoja voidaan korjata tai päivittää myöhemmin asiakastilin alueella tai asiakaspalvelun kautta. Asiakkaiden, jotka eivät ole vielä rekisteröityneet Hyundai-tilille, tulee perustaa kyseinen tili ennen latauspalveluun rekisteröitymistä.

2.3. Kaikki asiakastilin alueella lähetetyt tiedot, kuten maksutiedot, osoitetiedot ja sähköpostiosoitteet, suojataan automaattisesti modernein salaustekniikoin, esim. SSL-protokollalla (Secure Sockets Layer).

2.4. Maksu voidaan suorittaa luottokortilla tai muulla asiakkaan rekisteröitymisvaiheessa valitsemalla maksutavalla.

2.5. Luottokelpoisuudesta riippuen yritysasiakkailla on myös mahdollisuus maksaa tilisiirrolla laadittujen laskujen perusteella. Maksaakseen laskulla yritysasiakkaan tulee anoa laskutusta ja lähettää DCS:lle kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavista virallisista tiedoista. Pyyntö laskutukseen voidaan esittää rekisteröintiprosessin aikana tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Vain yrittäjät ja muut yritykset, jotka ovat latauspalvelun asiakkaita, katsotaan olevan yritysasiakkaita.

2.6. Tarjous ja lataussopimuksen solmiminen

a) DCS lähettää sitovan tarjouksen latauspalvelun toimittamisesta. Kun asiakas, jolla on Hyundai-tili, on rekisteröitynyt latauspalvelun asiakastilille ja nimenomaisesti hyväksynyt ehdot, latauspalvelu voidaan tilata. Tilausprosessia kuvaillaan myös latauspalvelun verkkosivustolla

b) Asiakas voi korjata mahdolliset lyöntivirheet napsauttamalla kohdasta ”takaisin” rekisteröintiprosessin aikana. Ennen tilauksen vahvistamista asiakkaalle annetaan tietoa latauspalveluissa sovellettavista hinnoista.

c) Latauspalvelun tilausprosessin viimeistelyn jälkeen asiakas saa sähköpostitse tilausvahvistuksen, joka sisältää sovellettavan hinnan, asiakkaan hyväksymät ehdot ja peruutusoikeutta koskevat tiedot (katso kohta 2.7).

d) Lataussopimus solmitaan tilausprosessin viimeistelyn yhteydessä.

e) Lataussopimuksen sisältöä säilyttää DCS, ja asiakas voi noutaa tai  tallentaa sen latauspalvelun verkkosivulla olevan asiakastilin alueelta.

2.7. Lataustoimintojen tarjoaminen ja toteutuminen

f) DCS:n asiakkaiden on mahdollista ladata sähköautoja latauspalvelukumppanin latausasemalla. Voidakseen ladata, asiakas tarvitsee latauspalvelusopimuksen.

g) Päästäkseen lataamaan latausasemalla, asiakkaan tulee lataussovellusta käyttämällä, latauskortilla tai muulla tavoin osoittaa olevansa oikeutettu suorittamaan latauksen.

h) Asiakas voi päättää lataustoiminnon alkamisen ja lopun käyttämällä niiden valitsemaa latauspalvelussa saatavilla olevaa kanavaa ja latausasemaa.

i) Lataustoiminnon hinta riippuu saatavilla olevasta tariffista tai asiakkaan valitsemasta tariffista. Joissakin maissa ja asiakkaan valitsemista tariffeista riippuen, veloitettavat käyttöperusteiset maksut voivat vaihdella latausaseman mukaan (vrt. kohta 7.1) Tässä tariffijärjestelmässä asiakkaalle näytetään sovellettavat hinnat latausasemalla lataussovelluksessa — hänen kirjauduttuaan latauspalveluun käyttöoikeustiedoillaan. Siitä huolimatta, mitä kohdassa 5.4 säädetään, DCS ottaa vastuun esitettyjen hintojen paikkansapitävyydestä. Asiakkaan, joka käyttää vastaava tariffia, on selvitettävä latauksen alussa käytössä olevat hinnat lataussovelluksen kautta.

2.8. Kielet

Lataussopimus laaditaan suomeksi. Näiden ehtojen muunkieliset käännökset ovat vain tiedoksi, eivätkä ne ole lakisääteisesti sitovia.

2.9. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla, joka katsotaan kuluttajaksi, on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa.

Asiakkaan peruuttamisoikeutta on kuvattu seuraavassa:

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Saksa, Puh. +358 75 3257477, E-Mail: fi@chargemyhyundai.com päätöksestäsi peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää liitteenä olevaa malliperuuttamislomaketta (Liiteasiakirja 1), mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksesi peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisen määräajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki teiltä saamamme maksut, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olet valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona saamme tietää päätöksestäsi peruuttaa sopimus. Suoritamme palautuksen sillä maksuvälineellä, jota olet käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että sinulle ei aiheudu palautuksesta kustannuksia.

Jos olet pyytänyt palveluiden alkamista peruutusajan aikana, sinun on maksettava tarjoamiamme palveluita vastaava summa siihen asti, kun ilmoitit meille käyttäväsi peruutusoikeutta, koko sopimuksen soveltamisalaan verrattuna.

Tiedot peruutusoikeuteen liittyen päättyvät

3. Latauskortti: latauskortin aktivointi ja käytöstä poistaminen

3.1. Käyttääksesi latauspalvelua useimmilla latausasemilla latauskortti tulee aktivoida. Jos asiakkaalla on jo latauskortti, hän voi aktivoida sen rekisteröintiprosessin aikana. Jos korttia ei vielä ole, DCS lähettää postitse asiakkaalle latauskortin aktivoitavaksi. Latauskortit aktivoidaan asiakastilillä kirjoittamalla korttinumero ja vahvistamalla tiedot. Asiakas saa aktivoinnista vahvistusviestin. Latauskortin aktivointi saattaa kestää 24 tuntia.

3.2. Joillakin latausasemilla tunnistautuminen on mahdollista ainoastaan sovelluksella, jonka saa Apple Inc:n App Storesta tai Google Play Storesta. Sovellus sisältää QR-koodin lukijan. Tunnistautuminen tapahtuu kirjautumalla sisään sisäänkirjautumistiedoilla.

3.3. DCS on latauskortin omistaja. Asiakkaan tulee säilyttää latauskortti ja sisäänkirjautumistiedot huolellisesti. Asiakkaan tulee ilmoittaa DCS:lle välittömästi, jos latauskortti tai sisäänkirjautumistiedot katoavat tai varastetaan (katso yhteystiedot kohdasta 10). Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä myös asiakaspalveluun poistaakseen latauskortin käytöstä. Korvaavasta kortista saattaa aiheutua lisäkustannuksia asiakkaalle (katso sovellettavat hinnat latauspalvelun verkkosivustolta).

4. Sopimuskausi ja voimassaolo

4.1. Sopimuksella ei ole ennalta sovittua voimassaoloaikaa, ja kumpikin osapuoli voi irtisanoa sen kirjallisesti kuukauden irtisanomisajalla, jolloin irtisanominen astuu voimaan kalenterikuukauden lopussa. Peruutusilmoitus voidaan antaa asiakastilin alueella, ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse; se ei koske oikeutta päättää sopimus välittömästi hyvästä syystä.

4.2. Kun sopimus on päätetty, latauskortti ei ole enää voimassa, ja DCS poistaa sen käytöstä.

4.3. Erilaisia ehtoja ja irtisanomisaikoja voidaan soveltaa lisäpaketteihin, jotka asiakas on varannut.

5. Latauspalvelun käyttö ja saatavuus

5.1. Lisätietoja latauspalvelusta ja käyttöön liittyvistä teknisistä tiedoista on saatavissa latauspalvelun verkkosivustolla. DCS tarjoaa palveluita asiakkaan asuinmaassa sekä muissa maissa jäljempänä olevan kohdan 9 mukaisesti.

5.2. Voidakseen käyttää latauspalvelua parhaalla mahdollisella tavalla, asiakkaalla tulee olla käytössään lataussovellus tähän tarkoitukseen sopivassa matkapuhelimessa ja hänen on rekisteröidyttävä kirjautumistietoineen.

5.3. DCS pyrkii laajentamaan julkisen latausinfrastruktuurin saatavuutta ja käyttöä latauspalvelukumppaneiden kautta ja kasvattamaan latauspalvelukumppaneiden ryhmää. DCS ei kuitenkaan väitä eikä takaa saatavuutta (toimivuus,sähkön tai täyteen latauksen saatavuus), eikä asiakkaalla ole oikeutta vaatia pääsyä tietyille latausasemille ja/tai muihin latausmahdollisuuksiin. Erityisesti ei ole oikeutusta saman latauspalvelukumppanin latausinfrastruktuurin säilyttämiseen.

5.4. DCS ei kohdan 5.5 mukaisesti, sekä sovellettavia lakeja täydellisesti noudattaen, väitä eikä takaa kanavissa esitetyn staattisen ja/tai dynaamisen tiedon ajantasaisuutta ja/tai virheettömyyttä (katso kohta 1.4 a), mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, tiedot latausasemista ja/tai niiden saatavuudesta. Asiakas erityisesti hyväksyy, että tällaiset tiedot ovat kolmannen osapuolen tarjoamia (esim. latauspalvelukumppaneiden). Tästä huolimatta DCS tarkistaa satunnaisesti tietojen ajantasaisuuden ja/tai virheettömyyden kehittääkseen palveluaan jatkuvasti. Tiedonsiirto riippuu myös asiaankuuluvien verkko-operaattoreiden matkaviestintämastojen vastaanotosta, ja ilmasto-olosuhteet, topografiset olosuhteet, ajoneuvon sijainti sekä lähellä olevat esteet (kuten sillat, rakennukset jne.) saattavat heikentää sitä.

5.5. Sovitusta hinnasta riippuen hinnat saattavat vaihdella käytetyn latausaseman mukaan (katso kohta 7.1). Tällaisessa hintajärjestelmässä latausaseman todelliset hinnat näkyvät asiakkaalle sovelluksessa, mikäli asiakas on kirjautunut sisään sovellukseen. Poikkeuksena kohdalle 5.4 DCS takaa esitettyjen hintojen virheettömyyden. Tällaisen hintajärjestelmän valinneiden asiakkaiden velvollisuus on ottaa selvää sovellettavasta hinnasta ennen latausprosessin aloittamista.

5.6. Näiden ehtojen mukaisesti tarjottua latauspalvelua voidaan käyttää ainoastaan Hyundai-merkkisten ajoneuvojen lataamiseen.

5.7. Asiakkaat voivat antaa perheenjäsentensä tai työntekijöidensä käyttää latauspalvelua (erityisesti latauskorttia), ellei asiakas veloita maksua käytöstä ja latauspalvelua käytetään vain asiakkaan oman ajoneuvon lataamiseen. Ennen tällaista käyttöä asiakkaan on opastettava käyttäjää latausasemien oikeaan käsittelyyn. Muunlainen kolmansien osapuolten latauspalvelua käyttö edellyttää DCS:ltä etukäteen pyydettyä lupaa. Asiakas ei saa käyttää tai antaa kolmansien osapuolten käyttää latauspalvelua laittomiin tarkoituksiin.

5.8. Asiakkaan tulee noudattaa yksityiskohtaisesti ladattavan ajoneuvon ja mahdollisten muiden laitteiden tai lisävarusteiden käyttöohjekirjoja (esim. latausjohto) sekä muita latauspalvelukumppaneiden latausasemien käyttöä koskevia ohjeita ja ehtoja, jotka näkyvät latausasemilla. Sellaisten latausjohtojen tai muiden laitteiden tai lisävarusteiden käyttäminen, joita (i) ei ole sertifioitu sovellettavien lakien ja säädösten mukaan (esim. CE-sertifiointi), (ii) joita ei ole hyväksytty kyseiselle autolle tai joita asianmukainen latauspalvelukumppani ei ole hyväksynyt latausasemilla esitettyjen ohjeiden mukaan, tai (iii) jotka ovat viallisia, on ehdottomasti kielletty.

5.9. Latausasemia, joilla näkyy virheviesti tai ongelmailmoitus tai jotka ovat selvästi viallisia, ei tule käyttää. Sen sijaan asiakasta pyydetään ilmoittamaan asiasta DCS:lle (katso yhteystiedot kohdasta 10).

5.10. Asiakas on vastuussa latauskortin väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista ottaen huomioon sovelluksen tunnistautumislaitteena tai latausprosessin väärinkäytöstä sovellettavan lain mukaan.

6. Latausprosessi ja tunnistautuminen; enimmäislatausaika ja joutoaika; häiriöt

6.1. Tavallisesti asiakkaat tunnistetaan latauspalvelukumppanin latausasemalla  latauskortin avulla. Joillakin latausasemalla tunnistautuminen on mahdollista tai pakollista myös sovellusta käyttämällä.Tämä koskee erityisesti latausasemia, joilla on intercharge-merkki. Kunkin latausaseman tunnistautumistavat näkyvät sovelluksessa tai latauspalvelun verkkosivustolla.

6.2. Jatkuvan latauksen enimmäisaika yksittäisellä latausasemalla ei saa ylittää 24 tuntia tai DC-latauksen (tasavirtalataus) osalta 4 tuntia (enimmäislatausaika ja joutoaika). Lisäksi asiakkaan tulee siirtyä pysäköintipaikalle heti latausprosessin päätyttyä tai kun enimmäispysäköintiaika on mennyt umpeen. DCS:lle enimmäislatausajan tai joutoajan ja/tai pysäköintiajan ylittämisestä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset sekä kaikki laittomasta pysäköinnistä aiheutuvat sakot tai hinauspalveluista aiheutuvat kustannukset laskutetaan asiakkaalta.

6.3. Asiakas hyväksyy, että latausasemilla saattaa esiintyä häiriöitä ylivoimaisten esteiden vuoksi, kuten lakot, työsulut ja viralliset määräykset, tai laitteille suoritettavien teknisten tai muiden toimenpiteiden vuoksi asianmukaisen toiminnan takaamiseksi tai palvelun kehittämiseksi (esim. huolto, korjaukset, järjestelmien ohjelmistopäivitykset). Häiriöitä voi aiheutua myös lyhytkestoisista kapasiteettikatkoksista suosittuina käyttöaikoina.

6.4. Sähköverkon toimintahäiriöiden aiheuttamien sähköntoimitushäiriöiden ja/tai -poikkeamien (verkkoyhteys mukaan lukien) laajuudessa DCS ei ole vastuussa asianmukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä latauspalvelun suhteen. Tämä ei kuitenkaan koske DCS:n toimituksen katkaisemista ilman syytä. Pyynnöstä DCS tarjoaa asiakkaalle viipymättä tietoa vahinkotapaukseen ja sen syihin liittyen siinä määrin, missä DCS:llä on kyseistä tietoa ja kyseinen tieto on mahdollista tuoda saataville kohtuullisin pyrkimyksin.

7. Maksu; hinnoittelu

7.1. Latauspalvelun ja palvelujen käytön maksu määräytyy kulloinkin asiakkaan kanssa sovitun tariffin mukaan, ja se voidaan yleensä muodostaa seuraavasti:

j) kiinteä kausittainen perusmaksu (riippuu sovitusta tariffista; joissakin tariffeissa kuukausittainen perusmaksu saattaa jo sisältää käyttömaksuja (kiinteät tariffit), ja

k) yksittäisten latausprosessien mukaan todelliseen käyttöön perustuva hinta latauspalvelukumppaneiden latausasemilla (sovitun tariffin mukaan), mahdolliset transaktiomaksut ja mahdolliset verkkovierailumaksut verkkovierailumarkkinoiden veloitusprosesseista.

Yksittäisten tariffien tämänhetkiset hinnat löytyvät verkkosivuston hinnastosta tai sovelluksesta kohdasta "Sopimusehdot" > "Hinnasto". Tarkista voimassa olevat hinnat lataussovelluksesta ennen latauksen aloittamista. Kunkin latausaseman latausprosessin tällä hetkellä voimassa olevat hinnat näytetään asiakkaalle lataussovelluksessa edellyttäen, että asiakas on kirjautunut sisään kirjautumistiedoillaan. Muuttuvien hintojen osalta DCS: llä on oikeus mukauttaa hinnat vastaamaan latausaseman todellista käyttöä vastaisuudessa. Asiakkaiden, joilla on tällainen tariffi, on velvollinen tietämään sovellettavat hinnat ennen veloitusprosessin aloittamista.

7.2. Kuukausittainen perusmaksu veloitetaan vain sen jälkeen, kun latauspalvelusopimus on solmittu tai – siirryttäessä kuukausittaiseen perusmaksuun – DCS on aktivoinut hinnanmuutoksen ja määräsuhteessa jäljellä olevalta ensimmäiseltä kuukaudelta.

7.3. Todelliseen käyttöön perustuva hinta veloitetaan kunkin latausprosessin alusta (eli kun pistoke asetetaan latauspisteeseen) loppuun asti (eli kun pistoke irrotetaan latauspisteestä) perustuen tällä hetkellä voimassa oleviin hintoihin kussakin maassa tai kullakin latausasemalla. Lisätietoja verkkovierailuhinnoista löytyy kyseisen hinnan kohdalta hinnastosta latauspalvelun verkkosivustolta. Latausprosessit veloitetaan hinnastossa ilmoitetun sovellettavan hinnan mukaan.

7.4. Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. Sopimuksen solmimisvaiheessa asiakkaan maksuun sovellettaviin hintoihin liittyvät tiedot lähetetään asiakkaalle sähköpostitse (katso kohta 2.5c).

7.5. Mikäli kumppanin latausasemalla on näkyvillä hintoja, nämä hinnat saattavat vaihdella asiakkaan kanssa sopimuksella sovituista hinnoista; vain asiakkaan ja DCS:n välillä sovittuja hintoja sovelletaan.

Mikäli sovelletaan muuttuvien tariffien järjestelmää, DCS laskuttaa asiakkaalta hinnat (todellisesta käytöstä) jotka näytetään kullekin latausasemalle latausprosessin alussa lataussovelluksessa.

7.6. Hinnat ladattaessa ulkomailla (verkkovierailu ulkomailla) voivat olla erilaiset kuin sopimuksen solmimishetkellä tarjotut. Asiakas on velvollinen ottamaan selvää sovellettavista ehdoista ennen lataustoiminnon aloittamista ulkomailla. Näihin tapauksiin ei sovelleta velvollisuutta toimittaa tietoja ja ilmoituksia näiden yleisten käyttöehtojen 1.2 kohdan mukaisesti eikä niissä säädettyjä oikeudellisia velvoitteita.

Ladattaessa ulkomailla DCS:lle saatetaan maksaa muussa kuin Suomen valuutassa (ulkomaan valuutta). Jotta ulkomaan valuutan laskutus olisi asiakkaalle mahdollisimman helppoa, DCS:llä on oikeus muuntaa ulkomaisessa valuutassa olevat saamiset Suomen valuutaksi ja vaatia tätä muunnettua summaa asiakkaalta ulkomaan valuutan sijaan. Muuntaminen valuuttamääräistä latausprosessia varten perustuu Euroopan keskuspankin euron viitekurssiin edellisen pankkipäivän lopussa ennen latausprosessia, jonka asiakas voi ottaa huomioon osoitteessa:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.7. DCS pidättää oikeuden alentaa nykyisten ja/tai uusien sopimusten hintoja määrättyinä ajanjaksoina ja tietyillä latausasemilla (katso kohta 7.1b) (erikoistarjoukset).

7.8. Hinnanmuutos edellyttää vastaavan sopimuksen osapuolten välillä; asiakas voi anoa hinnanmuutosta verkossa latauspalvelun verkkosivustolla.

8. Laskutus ja maksuehdot

8.1. Asiakas voi noutaa kuukausittaiset laskunsa latauspalvelun verkkosivustolla olevalta asiakastililtä. Se sisältää yksityiskohtaisen luettelon latausprosesseista kyseisellä laskutuskaudella sekä tiedot päivämääristä, latauspaikoista ja latausten kestoista. Asiakkaalle ilmoitetaan uuden laskun saapumisesta sähköpostilla.

8.2. Kalenterikuukauden aikana syntyneet kustannukset veloitetaan rekisteröintiprosessin aikana asiakastilillä valitun maksutavan kautta seuraavan kalenterikuukauden neljäntenä arkipäivänä. Laskulla maksavien yritysasiakkaiden (katso kohta 2.4) tulee siirtää summa 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta laskussa ilmoitettuun tilinumeroon. Vaikka DCS pyrkiikin laskuttamaan latauspalvelun käytöstä seuraavan kalenterikuukauden aikana, viiveitä saattaa esiintyä yksittäisissä tapauksissa (esim. DCS:n latauskumppaneiden myöhäisen laskutuksen vuoksi).

8.3. Asiakas voi tehdä DCS:lle vaatimuksia ainoastaan, mikäli asiakkaan vastaväite on kiistaton, perustuen tämän sopimuksen peruuttamiseen tai mikäli kyseessä on oikeudellisesti sitova saanto. Asiakas voi pidättäytyä maksamasta ainoastaan, mikäli kyse on latauspalvelusopimuksesta johtuvista saatavista.

8.4. Jos asiakas on maksukyvytön, DCS:llä on oikeus estää asiakkaan latauspalvelun käyttö.

9. Kansainvälinen verkkovierailu

Lataussopimuksen perusteella asiakas voi latauskorttia sekä tarjoamaa samoin kuin sovellusta myös muissa maissa kuin asiakkaan asuinmaassa. Voimassa oleva maaluettelo löytyy osoitteesta latauspalvelun verkkosivulta.

10. Yhteydenotto

Tuotteisiin liittyvissä yleisissä kysymyksissä, laskutusta koskevissa kysymyksissä, asiakassopimuksiin tai latauskortteihin tai teknisiin ongelmiin (erityisesti latausprosessin aikana) liittyvissä kysymyksissä asiakas voi käyttää latauspalvelun verkkosivustolla mainittuja yhteydenottovaihtoehtoja.

11. Takuu

11.1. Lakisääteisiä takuuehtoja sovelletaan.

12. Vastuuvapauslauseke

12.1. Vähäisen huolimattomuuden tapauksessa DCS on vastuussa ainoastaan, jos se on rikkonut olennaisia sopimusvelvoitteitaan (perusvelvollisuuksiaan), kuten sellaisia, joita DCS:n katsotaan erityisesti hyödyntävän latauspalvelusopimuksen sisällön ja tarkoituksen mukaan, tai sellaisia, joiden täyttäminen mahdollistaa latauspalvelusopimuksen asianmukaisen toteuttamisen ja noudattamisen, joihin asiakas voi säännöllisesti luottaa. Tällainen vastuu rajoittuu tyypilliseen vahinkoon, joka on ennakoitavissa latauspalvelusopimuksenteon hetkellä.

12.2. DCS:n oikeudellisten edustajien, agenttien ja työntekijöiden henkilökohtainen vastuu vähäisestä huolimattomuudesta aiheutuneista vahingoista rajoittuu myös edellisessä kappaleessa kuvattuun laajuuteen.

12.3. DCS:n vastuu vian tahallisen peittelyn tapauksessa, takuuolettamuksen tuloksena tai tuotevastuulakeja noudattaen pysyy ennallaan. Vastuunrajoituksia ei sovelleta tapauksissa, joissa on ollut kyseessä tahallinen tarkoitus, vakava laiminlyönti, kuolemantapaus, ruumiillinen vamma tai vahinko terveydelle.

12.4. DCS ei ole latausasemien omistaja, eikä se ole vastuussa niiden omistajana. Asiakas hyväksyy, että sähköverkon toimintahäiriöiden aiheuttamien sähköntoimitushäiriöiden ja/tai -poikkeamien (verkkoyhteys mukaan lukien) tapauksessa sähkönjakeluverkon operaattorille voidaan esittää vaatimuksia; DCS toimittaa ja välittää pyynnöstä vaatimuksia ja oikeuksia sähkönjakeluverkon operaattorille asiakkaalle aiheutuneisiin vahinkoihin liittyen.

13. Tietosuojaa koskevat tiedot

13.1. DCS suhtautuu palvelun käyttäjien henkilötietojen turvaamiseen erittäin vakavasti ja kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietojen käsittelyn aikana.

13.2. Lisätietoja tietojenkäsittelystä, tietosuojasta ja tietoturvasta saat lukemalla tietosuojailmoituksen.

14. Oikeuspaikka, sovittelu ja sovellettava laki

14.1. latauspalvelusopimus sekä mitkä tahansa näihin ehtoihin perustuvat oikeudelliset suhteet noudattavat Saksan lakeja; Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei noudateta. Mikäli kyseessä on kuluttaja-asiakas, asiakkaan asuinmaan kuluttajansuojalait ylittävät Saksan lain, mikäli ne ovat asiakkaalle suosiollisempia.

14.2. Yksinomainen oikeuspaikka kaikkien yritysomistajien tai yhtiöiden suhteista aiheutuneille vaateille julkisoikeuden mukaan on München, Saksa. Mikäli kyseessä on kuluttaja-asiakas, jonka asuinmaa on Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä, tämä voi nostaa vaateen myös asuinmaassaan. DCS:n vaateet kuluttajaa vastaan voidaan nostaa ainoastaan kuluttajan asuinmaassa.

14.3. Euroopan komissio tarjoaa verkkopohjaisen riidanratkaisualustan osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jos haluat ilmoittaa meille jostakin asiasta, otathan meihin yhteyttä.

14.4. DCS ei osallistu riitojenratkaisumenettelyihin kuluttajien välimieslautakunnassa, eikä se ole velvollinen tekemään niin. Suomessa vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin on Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi). Ennen yhteydenottoa Kuluttajariitalautakuntaan kuluttajan tulee ottaa yhteyttä maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

14.5. Kuluttaja-asiakkailla on oikeus viedä mikä tahansa näihin ehtoihin, Charge myHyundai -sopimukseen tai Charge myHyunddaien liittyvä kiista pätevälle vaihtoehtoiselle kuluttajariitoja ratkaisevalle elimelle. Suomessa vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin on Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi). Ennen yhteydenottoa Kuluttajariitalautakuntaan kuluttajan tulee ottaa yhteyttä maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Päivitetty viimeksi: Syyskuu 2021

Liiteasiakirja 1: Peruuttamislomakkeen malli

Malliperuuttamislomake

(täytä ja palauta tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluat peruuttaa sopimuksen)

Vastaanottaja:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Saksa

sähköposti: fi@chargemyhyundai.com

Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee palvelua:

Latauspalvelusopimuksen numero

Tilauspäivä

Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)

Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)

Kuluttajan nimi / Kuluttajien nimet (vain jos lomake palautetaan paperisena)

Päiväys

(*) Tarpeeton yliviivataan.