1

Waarom groene stroom?

Om elektromobiliteit echt duurzaam te maken, is het van essentieel belang rekening te houden met elk deel van de electriciteitsketen. Het laden is hier een van de belangrijkste factoren.

2

Bevordering van duurzame energie

Charge myHyundai bevordert dus het gebruik van hernieuwbare energie en zorgt ervoor dat voor elke laadsessie een even grote hoeveelheid verbruikte energie als groene stroom aan het elektriciteitsnet wordt toegevoegd. Deze compensatie voor de hoeveelheid verbruikte energie vindt plaats via zogenaamde Garanties van Gorsprong.

3

Een gecentraliseerd systeem

Garanties van oorsprong zijn de in Europa gevestigde vorm van groenestroomcertificaten (zgn. Energy Attribute Certificates – EACs) die certificeren hoe en waar stroom uit hernieuwbare energieën wordt geproduceerd. Ze worden daarom ook wel de 'geboorteakte' van elektriciteit genoemd. Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kunnen deze garanties van oorsprong door onafhankelijke registratie-instanties laten afgeven voor de hoeveelheid elektriciteit die ze produceren en aan het net leveren.

4

100% windenergie

Via onze partners Digital Charging Solutions en ClimatePartner worden voor alle laadsessies binnen Charge myHyundai gezorgd dat er een overeenkomstige hoeveelheid van Garanties van Oorsprong toegewezen en gedevalueerd worden. De Garanties van Oorsprong die hiervoor gebruikt worden, garanderen het gebruik van elektriciteit uit Europese windkrachtcentrales. Daarmee ondersteunt Charge myHyundai een van de meest milieuvriendelijke manieren om elektriciteit op te wekken.

Kies een tarief en
meld u nu aan.

Bekijk onze tarieven

Meld u nu aan en profiteer van alle openbare
oplaadpunten binnen handbereik!