1

Varför grön el?

För att elfordon ska vara hållbara på riktigt är det viktigt att ta hänsyn till alla delar i värdekedjan. Laddningen är en av de viktigaste faktorerna för detta.

2

Främjande av förnybar energi

Charge myHyundai främjar användningen av förnybar energi och säkerställer att det för varje laddning finns motsvarande mängd grön el i elnätet. Denna kompensation av förbrukad energimängd sker via så kallade ursprungsgarantier.

3

Ett centraliserat system

Ursprungsgarantier är i Europa den etablerade formen av gröna certifikat (så kallade Energy Attribute Certificates – EACs) som intygar hur och var elen produceras från förnybar energi. De fungerar som elens ”födelseattest”. Elproducenter av förnybar energi kan använda dessa ursprungsgarantier för elmängden de producerar och går ut i nätet där den kan certifieras av oberoende registreringsorgan.

4

100 % vindenergi

Genom partner Digital Charging Solutions och ClimatePartner säkerställer vi att det vid alla laddningar inom Charge myHyundai finns motsvarande mängd ursprungsgarantier. Ursprungsgarantierna för detta garanterar att elen genereras från europeiska vindkraftverk. På så sätt stödjer Charge myHyundai ett miljövänligt sätt att producera el.

Välj en taxa och kom igång

Se våra taxor

Registrera dig nu och få tillgång till ett av Europas största laddnätverk!