Laadbeurt

Het laadstation werkt niet en ik kan niet laden.

Neem de volgende aanbevelingen in acht als een laadbeurt niet kan worden gestart:

Controleer vooraf in de app of het laadpunt beschikbaar of buiten gebruik is.

Voor de authenticatie via de app moet u eerst controleren of het laadstation de authenticatie via de app of via QR-code ondersteunt. U kunt dit controleren door in uw app op het laadstation te klikken. Als dit het geval is, wordt aanbevolen om de knop “Start“ in de app te gebruiken in plaats van de QR-code op het laadstation te scannen.

Neem bij technische of fysieke problemen eerst contact op met de beheerder van het laadpunt. De servicehotline van de beheerder is terug te vinden op het laadstation.

Als het probleem blijft aanhouden, neem dan contact op met de hotline van de klantenservice die is terug te vinden op de supportpagina “Contacteer Support“ op de website.

Kan ik een parkeerboete krijgen als ik aan een laadstation parkeer?

De klant moet een openbare parkeerplaats verlaten zodra het laadproces is voltooid of wanneer de maximum toegelaten parkeertijd is bereikt.

De prijzen kunnen verschillen afhankelijk van de beheerder van het laadstation. Controleer de geldende prijzen in uw app alvorens het laden te starten. De tariefgegevens die voor elk laadpunt in uw app beschikbaar zijn, bevatten mogelijk een tijdgerelateerde prijscomponent die resulteert in kosten voor het parkeren/blokkeren van het laadpunt, zelfs wanneer de energieoverdracht werd beëindigd.

Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor kosten die ontstaan als gevolg van het overschrijden van de maximale laad- en/of parkeertijd of kosten die ontstaan als gevolg van verkeerd parkeren (bijvoorbeeld sleepkosten). Kosten die via de verbinding van een derde partij ontstaan, moeten door u aan die derde partij worden betaald.

Kan ik in het buitenland laden?

Ons product geeft u toegang tot een van de grootste netwerken van Europa. Ons netwerk is beschikbaar over de grenzen heen. U kunt dus laden aan elk laadstation in ons netwerk.

Heeft u onmiddellijk hulp nodig?

Ons serviceteam is beschikbaar tijdens de volgende periode:
Maandag - vrijdag 8.00 uur - 20.00 uur

* De kosten van het gesprek zijn afhankelijk van het land en het netwerk van waaruit u belt.