Plug & Charge

Čo je Plug & Charge?

Plug & Charge je nový spôsob nabíjania auta, pri ktorom sa autorizácia vykonáva automaticky pripojením kábla k vozidlu. Autorizácia prostredníctvom nabíjacej karty alebo aplikácie už nie je potrebná. Ak je funkcia Plug & Charge dostupná pre vaše vozidlo a je aktivovaná, jednoducho pripojte kábel nabíjacej stanice s podporou Plug & Charge k vášmu vozidlu a nabíjanie sa spustí automaticky.

Ako zistím, že je moje vozidlo schopné nabíjať pomocou Plug & Charge?

Plug & Charge nie je k dispozícii pre každé vozidlo. Skontrolujte príručku k vášmu vozidlu, či je schopné Plug & Charge, alebo sa v prípade akýchkoľvek pochybností obráťte na výrobcu vášho vozidla.

Ako aktivujem Plug & Charge?

Ak nie je funkcia Plug & Charge už aktivovaná, musí sa aktivovať v časti pre zmluvu vášho účtu na webovej stránke. Potrebujete ID zriaďovacieho certifikátu (PCID) svojho vozidla, ktorého dostupnosť sa skontroluje a potom môžete službu Plug & Charge aktivovať. V niektorých prípadoch musíte urobiť ďalšie kroky na aktivovanie služby Plug & Charge vo svojom aute. V časti pre zmluvu svojho účtu môžete vidieť, čo musíte urobiť, keď kliknite na možnosť „Zobraziť podrobnosti“ v časti Plug & Charge.

Čo treba zohľadniť pri predaji môjho vozidla s ohľadom na službu Plug & Charge?

Vymažte svoju zmluvu Charge myHyundai, ktorú ste používali na aktivovanie služby Plug & Charge pre svoje vozidlo.

Je Plug & Charge zadarmo?

Služba Plug & Charge je v súčasnosti bezplatná, a preto nevzniknú pri použití tejto služby žiadne ďalšie náklady okrem skutočných nákladov za nabíjanie.

Môžem nabíjať svoje vozidlo s podporou Plug & Charge na každej nabíjacej stanici?

Nie, nabíjanie cez Plug & Charge je možné len na nabíjacích staniciach, ktoré túto funkciu podporujú. V sekcii filtra na mape Charge myHyundai v časti „Overenie“ môžete filtrovať nabíjacie stanice schopné autorizácie Plug & Charge.

Ako môžem zastaviť proces nabíjania na stanici?

Sú k dispozícii 2 možnosti:

1) Ak je tlačidlo „STOP“ na nabíjacej stanici dostupné, stlačte ho. Nájdete ho buď na displeji nabíjacej stanice alebo napravo od displeja nabíjacej stanice. Nezabudnite, že zastavenie nabíjacieho procesu môže trvať niekoľko minút. Po dokončení nabíjania sa konektor automaticky odblokuje a vy ho môžete umiestniť späť na jeho miesto v stanici.
2) Uvoľnite konektor podľa pokynov výrobcu, napr. pomocou kľúča od auta alebo stlačením tlačidla uvoľnenia na nabíjacom porte.

Prečo nefunguje Plug & Charge, aj keď moje vozidlo a nabíjacia stanica sú schopné Plug & Charge?

Skontrolujte stav služby Plug & Charge v časti pre zmluvy svojho účtu na webovej stránke. Stav musí byť „Povolené“ a služba Plug & Charge musí byť vo vašom vozidle nainštalovaná. Ak stále nemôžete nabíjať pomocou služby Plug & Charge, kontaktujte výrobcu svojho vozidla.

Služba Plug & Charge sa zobrazuje ako „Povolené“, ale vo vozidle nefunguje.

Služba Plug & Charge musí byť vo vašom vozidle nainštalovaná. Kliknite na možnosť „Zobraziť podrobnosti“ na dlaždici Plug & Charge v časti pre zmluvy svojho účtu na webovej stránke a skontrolujte, či ste dokončili všetky úlohy týkajúce sa spôsobu použitia služby Plug & Charge vo svojom vozidle a skúste tieto kroky zopakovať alebo o ne znova požiadať. Ak stále narážate na problémy, kontaktujte výrobcu svojho vozidla.

Potrebujete okamžitú pomoc?

Náš servisný tím je k dispozícii v nasledujúcich časoch:
Pondelok až piatok 8am - 8pm

* Cena hovoru závisí od krajiny a siete, z ktorej voláte.