CO2-kompenseret elektricitet til ladeprocesser

Elbiler kan kun være miljøvenlige, hvis de understøtter brug af vedvarende energikilder. Det er grunden til, at vi er dedikerede til at gøre ladeprocesser as så bæredygtige som muligt.

Kom i gang

image

Hvorfor CO2-kompenseret energi?

For rent faktisk at skabe en bæredygtig elektromobilitet, er det afgørende at tage højde for hver eneste led i værdikæden. Og her er ladning en af de vigtigste faktorer.
image

Fremme af vedvarende energi

Sammen med vores partnere erhverver vi oprindelsesgarantier til ladeprocesser fra Charge myHyundai og “sletter” dem (dvs. markerer dem som brugte). De oprindelsesgarantier, der benyttes her, garanterer, at det er elektricitet fra regenerative kraftværker, der bruges i netværket. På denne måde understøtter Charge myHyundai miljøvenlig strømproduktion.
image

Et centraliseret system

Oprindelsesgarantier er den etablerede europæiske certificeringsform for grøn elektricitet (de såkaldte Energy Attribute Certificates – EACs), hvoraf det fremgår, hvor og hvordan der produceres elektricitet af vedvarende energi. De kaldes derfor også for elektricitetens “fødselsattest”. Producenter af elektricitet generet fra vedvarende energi kan få udstedt disse oprindelsesgarantier hos uafhængige registreringssteder for den mængde elektricitet, de har produceret og forsynet elnettet med.
image

Vedvarende energikilder

Charge myHyundai fremmer således brugen af vedvarende energi og sørger for, at elnettet forsynes med en mængde grøn energi, der svarer til den mængde energi, der forbruges ved ladeprocesser. Denne udligning af den forbrugte energimængde sker gennem den såkaldte oprindelsesgaranti.

Tilmeld dig i dag, og oplad din Hyundai hvor som helst og når som helst.

Kom i gang