Vihreää sähköä lataustapahtumiin

Sähköajoneuvot voivat olla ympäristöystävällisiä vain jos ne tukevat uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tästä syystä haluamme tehdä lataustoiminnoista mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Aloitetaan

image

Miksi vihreä sähköä?

Jotta sähköautoilusta tulee todella kestävää, on tärkeää kiinnittää huomiota auton käytön kaikkiin osa-alueisiin. Lataamien on tässä yksi tärkeimmistä tekijöistä.
image

Uudistuvien energialähteiden edistäminen

Hankimme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa takuut Charge myHyundai:n lataustapahtumien alkuperästä ja “poistamme” ne (eli merkitsemme käytetyksi). Nämä tässä yhteydessä käytetyt alkuperätakuut takaavat, että verkkoon syötetty sähkö on peräisin uusiutuvaa polttoaineita käyttävistä laitoksista. Näin Charge myHyundai tukee ympäristöystävällistä sähköntuotantoa.
image

Keskitetty järjestelmä

Alkuperätakuut ovat Euroopassa vakiintunut vihreän sähkön sertifikaattimuoto (nk. Energy Attribute Certificates – EAC), jotka todistavat, miten ja missä uusiutuva energia tuotettaan. Niitä kutsutaan sen vuoksi sähkön “syntymätodistuksiksi”. Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuottajat voivat saada nämä alkuperätakuut riippumattomilta rekisteröintiviranomaisilta tuottamansa ja verkkoon syöttämänsä sähkön määrän osalta.
image

Uusiutuva energia

Charge myHyundai edistää sen vuoksi uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja varmistaa, että lataustapahtumissa kulutettua energiaa vastaava määrä syötetään sähköverkkoon vihreänä sähkönä. Tämä käytetyn energiamäärän tasaus tehdään niin kutsutuilla alkuperätakuilla.

Liity tänään ja lataa Hyundaisi missä vain, milloin vain

Aloitetaan