1

Miksi ekosähköä?

Jotta sähköautoilusta tulee todella kestävää, on tärkeää kiinnittää huomiota auton käytön kaikkiin osa-alueisiin. Lataamien on tässä yksi tärkeimmistä tekijöistä.

2

Uudistuvien energialähteiden edistäminen

Charge myHyundai edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja varmistaa, että jokaista latauskertaa kohti syötetään vastaava määrä ekosähköä sähköverkkoon. Tämä käytetyn energiamäärän tasaus tehdään niin kutsutuilla alkuperätakuilla.

3

Keskitetty järjestelmä

Alkuperätakuut ovat Euroopassa vakiintunut vihreän sähkön sertifikaattimuoto (nk. Energy Attribute Certificates – EAC), jotka todistavat, miten ja missä uusiutuva energia tuotettaan. Niitä kutsutaan sen vuoksi sähkön “syntymätodistuksiksi”. Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuottajat voivat saada nämä alkuperätakuut riippumattomilta rekisteröintiviranomaisilta tuottamansa ja verkkoon syöttämänsä sähkön määrän osalta.

4

100% tuulienergiaa

Digital Charging Solutions- ja ClimatePartner-kumppanit varmistavat, että kaikki Charge myHyundai -lataustapahtumat tasataan alkuperätakuilla. Alkuperätakuut takaavat, että syötettävä virta on peräisin eurooppalaisista tuulivoimaloista. Tällä tavoin Charge myHyundai tukee ympäristöystävällistä sähköntuotantotapaa.

Valitse hinnoittelu ja liity nyt.

Katso hinnastomme

Kirjaudu heti ja saat kaikki julkiset
latauspisteet ulottuvillesi!