1

Dlaczego ekologiczna energia elektryczna?

Aby uczynić elektromobilność prawdziwie zrównoważoną, konieczne jest uwzględnienie każdego elementu łańcucha wartości. Ładowanie jest jednym z najważniejszych czynników.

2

Promocja odnawialnych źródeł energii

Charge myHyundai promuje zatem wykorzystanie energii odnawialnej i zapewnia, że w każdym procesie ładowania równoważna ilość zużytej energii jest przekazywana do sieci elektrycznej jako ekologiczna energia elektryczna. Wyrównanie ilości zużytej energii odbywa się poprzez tzw. świadectwa pochodzenia.

3

System scentralizowany

Świadectwa pochodzenia są uznaną formą certyfikatów zielonej energii elektrycznej (tzw. Energy Attribute Certificates - EAC) w Europie, które poświadczają sposób i miejsce produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dlatego są one również nazywane „aktem urodzenia” energii elektrycznej. Producenci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii mogą uzyskać takie świadectwa pochodzenia, wydane przez niezależne organy rejestracyjne, dla tych ilości energii elektrycznej, którą wytwarzają i wprowadzają do sieci.

4

100% energii z wiatru

Za pośrednictwem partnerów Digital Charging Solutions i ClimatePartner zapewnia się dla wszystkich procesów ładowania w ramach Charge myHyundai uzyskanie i zatwierdzenie odpowiedniej ilości tych świadectw pochodzenia. Wykorzystywane w tym celu świadectwa pochodzenia gwarantują dostarczanie energii elektrycznej z europejskich elektrowni wiatrowych. W ten sposób Charge myHyundai wspiera jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów wytwarzania energii elektrycznej.

Wybierz taryfę i dołącz teraz.

Nasze taryfy

Zarejestruj się teraz i ciesz się wszystkimi publicznymi
punktami ładowania dostępnymi w zasięgu ręki.