12 eller 24 månaders IONITY Premium-paket utan grundavgift för kunder med ny IONIQ 5-bil 4,5

Flex

Kör du vanligtvis bara korta sträckor och laddar oftast hemma? Vår flexibla taxa ger dig frihet att ladda överallt och när det behövs – utan månatliga abonnemangsavgifter. Vår rekommendation för stadspendlare och förare av laddhybridmodeller.¹

Grundavgift 0,00 SEK / månad
Ersättningskort 75,00 SEK
Startavgift per påbörjad laddning 5,00 SEK
AC-laddning ³ Varierande priser
DC-laddning ² ³ Varierande priser
HPC-IONITY 8,70 SEK / kWh

Tillvalspaket

IONITY Premium

139,00 SEK / månad
3,10 SEK / kWh*

Under löptiden på 12 månader får du rabatterade priser vid alla IONITY-laddstationer. Paketet avslutas efter 12 månader och förlängs inte automatiskt.

*Laddpriserna i andra länder kan avvika och de beror på vilka priser som gäller vid tidpunkten för laddningen (du kan se de gällande priserna i appen).

Laddning utomlands

Länder
(Klicka för att se landets laddpriser)
Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Österrike, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern

*Prislista och produktinformationsblad
Ladda ned

12 eller 24 månaders IONITY Premium-paket utan grundavgift för kunder med ny IONIQ 5-bil 4,5

Smart

Laddar du oftast från offentliga laddstationer? Dra nytta av våra förmånliga priser från olika laddoperatörer. Smart Tarif är det smarta valet för de som åker långt och ofta.¹

Grundavgift 45,00 SEK / månad
Ersättningskort 75,00 SEK
Startavgift per påbörjad laddning 0,00 SEK
AC-laddning ³ Varierande priser
DC-laddning ² ³ Varierande priser
HPC-IONITY 8,70 SEK / kWh

Tillvalspaket

IONITY Premium

139,00 SEK / månad
3,10 SEK / kWh*

Under löptiden på 12 månader får du rabatterade priser vid alla IONITY-laddstationer. Paketet avslutas efter 12 månader och förlängs inte automatiskt.

*Laddpriserna i andra länder kan avvika och de beror på vilka priser som gäller vid tidpunkten för laddningen (du kan se de gällande priserna i appen).

Laddning utomlands

Länder
(Klicka för att se landets laddpriser)
Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Österrike, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern

*Prislista och produktinformationsblad
Ladda ned

Alla priser är inklusive moms.

1 Avtalet har obestämd löptid och kan sägas upp av båda parter med en månads uppsägningstid från slutet av innevarande månad.

2 I marknadsintroduktionsfasen ingår även HPC-offerten för ytterligare HPC-leverantörer.

3 Priserna kan variera beroende på laddstationens operatör. Kontrollera de gällande priserna i appen Charge myHyundai innan du påbörjar laddningen.

4 Kunder med ny Hyundai IONIQ 5 som har registrerat sig på Charge myHyundai senast den 31 mars 2022 kommer automatiskt få IONITY Premium-paketet i 12 månader när de bokar en Charge myHyundai-taxa och kommer att undantas från grundavgiften hos IONITY Premium-paketet. IONITY Premium-paketet avslutas efter 12 månader och förlängs inte automatiskt. Det här erbjudandet gäller endast för varje ny IONIQ 5-bil och kan inte överföras till andra bilar eller ägare. I övrigt gäller de ordinarie villkoren för de utvalda Charge myHyundai-taxorna, d.v.s. att du betalar grundavgiften för Charge myHyundai.

5 Kunder med ny Hyundai IONIQ 5 Project 45 som har köpt IONIQ 5 Project 45 specialmodell och registrerat sig på Charge myHyundai senast den 31 mars 2022 kommer automatiskt få IONITY Premium-paketet i 24 månader när de bokar en Charge myHyundai-taxa och kommer att undantas från grundavgiften hos IONITY Premium-paketet. IONITY Premium-paketet avslutas efter 24 månader och förlängs inte automatiskt. Det här erbjudandet gäller endast en gång för varje ny IONIQ 5 Project 45 specialmodell och kan inte överföras till andra bilar eller ägare. I övrigt gäller de ordinarie villkoren för de utvalda Charge myHyundai-taxorna, d.v.s. att du betalar grundavgiften för Charge myHyundai.