Grön el vid varje laddning

Elfordon kan bara vara helt miljövänliga om de stödjer användningen av förnybar energi. Därför strävar vi efter att göra varje laddning så hållbar som möjligt.

Kom igång

image

Varför grön el?

För att elfordon ska vara hållbara på riktigt är det viktigt att ta hänsyn till alla delar i värdekedjan. Laddningen är en av de viktigaste faktorerna för detta.
image

Främjande av förnybar energi

Charge myHyundai främjar användningen av förnybar energi och säkerställer att det för varje laddning finns motsvarande mängd grön el i elnätet. Denna kompensation av förbrukad energimängd sker via så kallade ursprungsgarantier.
image

Ett centraliserat system

Ursprungsgarantier är i Europa den etablerade formen av gröna certifikat (så kallade Energy Attribute Certificates – EACs) som intygar hur och var elen produceras från förnybar energi. De fungerar som elens ”födelseattest”. Elproducenter av förnybar energi kan använda dessa ursprungsgarantier för elmängden de producerar och går ut i nätet där den kan certifieras av oberoende registreringsorgan.
image

Förnybar energi

Våra partner Digital Charging Solutions och ClimatePartner säkerställer att alla laddningar från Charge myHyundai erhåller och ”avbryter” (t.ex. markerad som använd) motsvarande antal ursprungsgarantier. Ursprungsgarantier används för att garantera att elen från europeiska förnybara kraftverk överförts till nätverket. På så sätt stöder Charge myHyundai en miljövänlig elproduktion.

Gå med idag och ladda din Hyundai var som helst, när som helst

Kom igång