1

Prečo zelená elektrina?

Aby bola elektromobilita skutočne udržateľná, je nevyhnutné zohľadniť každú časť jej hodnotového reťazca. Nabíjanie je tu jedným z najdôležitejších faktorov.

2

Podpora obnoviteľných energií

Služba Charge myHyundai preto podporuje využívanie obnoviteľných energií a zabezpečuje, aby sa za každé nabitie vozidla do elektrickej siete odoslalo ekvivalentné množstvo zelenej energie. Vyváženie spotrebovaného množstva energie je možné prostredníctvom takzvaných záruk pôvodu.

3

Centralizovaný systém

Záruky pôvodu sú certifikátmi zelenej energie (tzv. Energy Attribute Certificates – EACs) vo forme, ktorá je v Európe zaužívaná a potvrdzujú, ako a kde sa elektrina vyrába z obnoviteľných energií. Preto sa označujú aj názvom „rodný list“ elektrického prúdu. Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov si môžu nechať registrovať záruku pôvodu pre množstvo elektrického prúdu, ktoré vyrábajú a odosielajú do siete.

4

100 % veterná energia

Prostredníctvom partnerov Digital Charging Solutions a ClimatePartner pri všetkých nabíjaniach v rámci služby Charge myHyundai bude zabezpečené, že sa použije príslušné množstvo tzv. záruk pôvodu elektrickej energie. Záruky pôvodu garantujú napájanie energiou z európskych veterných elektrární. Služba Charge myHyundai týmto podporuje najekologickejšie spôsoby výroby elektrického prúdu.

Vyberte si svoj tarifu a pridajte sa hneď.

Zobraziť naše tarify

Zaregistrujte sa hneď a užívajte si všetky verejné nabíjacie stanice, ktoré máte na dosah!