Ekologická elektrina pre každé nabíjanie

Elektromobily môžu byť úplne ekologické vtedy, keď podporujú využívanie obnoviteľných energií. Preto sa zaručujeme za to, aby bolo každé nabíjanie čo najudržateľnejšie.

Začíname

image

Prečo zelená elektrina?

Aby bola elektromobilita skutočne udržateľná, je nevyhnutné zohľadniť každú časť jej hodnotového reťazca. Nabíjanie je tu jedným z najdôležitejších faktorov.
image

Podpora obnoviteľných energií

Služba Charge myHyundai preto podporuje využívanie obnoviteľných energií a zabezpečuje, aby sa za každé nabitie vozidla do elektrickej siete odoslalo ekvivalentné množstvo zelenej energie. Vyváženie spotrebovaného množstva energie je možné prostredníctvom takzvaných záruk pôvodu.
image

Centralizovaný systém

Záruky pôvodu sú certifikátmi zelenej energie (tzv. Energy Attribute Certificates – EACs) vo forme, ktorá je v Európe zaužívaná a potvrdzujú, ako a kde sa elektrina vyrába z obnoviteľných energií. Preto sa označujú aj názvom „rodný list“ elektrického prúdu. Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov si môžu nechať registrovať záruku pôvodu pre množstvo elektrického prúdu, ktoré vyrábajú a odosielajú do siete.
image

Obnoviteľné zdroje

Naši partneri Digital Charging Solutions a ClimatePartner zaručujú, že všetky nabíjacie udalosti od Charge myHyundai získajú a „zrušia“ (t. j. označia ako využité) príslušné množstvo záruk pôvodu. Tu použité záruky pôvodu garantujú, že elektrická energia z európskych elektrární produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov bola dodaná do siete. Takto Charge myHyundai úplne podporuje ekologické spôsoby výroby elektrickej energie.

Pridajte sa k nám dnes a nabíjajte svoje Hyundai kdekoľvek a kedykoľvek

Začíname