**TODO** more tariff
  **TODO** more tariff
  Balík IONITY Premium na 12 mesiacov bez základného poplatku pre zákazníkov s novým vozidlom IONIQ 5 1

  Flex

  Jazdíte zvyčajne len krátke trasy a nabíjate väčšinou doma? Naša najflexibilnejšia tarifa vám ponúka voľnosť nabíjania kdekoľvek, kde a kedy je to potrebné bez mesačných poplatkov za predplatné. Naše odporúčanie pre ľudí dochádzajúcich do mesta a vodičov plug-in hybridných modelov.

  Fixné poplatky

  Aktivačný poplatok
  0,00 EUR
  Základný poplatok
  0,00 EUR / mesiac

  Domáce poplatky za nabíjanie

  Dobíjanie AC
  Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
  Poplatok za reláciu: 0,49 EUR
  Dobíjanie DC 2
  Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
  Poplatok za reláciu: 0,49 EUR
  IONITY
  0,79 EUR / kWh

  Doplnkové informácie

  Minimálne trvanie zmluvy 3
  dobu neurčitú
  Náhradná karta
  7,50 EUR

  Nabíjanie v zahraničí

  Balík IONITY Premium na 12 mesiacov bez základného poplatku pre zákazníkov s novým vozidlom IONIQ 5 1

  Smart

  Zjednodušte si život s našou inteligentnou tarifou. Užite si celkovú cenovú transparentnosť a bezstarostnosť vďaka štandardizovanej cene. Jedna cena za minútu bez ohľadu na nabíjaciu stanicu (v závislosti od rýchlosti nabíjania, striedavý alebo jednosmerný prúd).

  Fixné poplatky

  Aktivačný poplatok
  0,00 EUR
  Základný poplatok
  3,95 EUR / mesiac

  Domáce poplatky za nabíjanie

  Dobíjanie AC
  Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
  Dobíjanie DC 2
  Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
  IONITY
  0,79 EUR / kWh

  Doplnkové informácie

  Minimálne trvanie zmluvy 3
  dobu neurčitú
  Náhradná karta
  7,50 EUR

  Nabíjanie v zahraničí

  Balík IONITY Premium na 12 mesiacov bez základného poplatku pre zákazníkov s novým vozidlom IONIQ 5 1

  Easy

  Nabíjate väčšinou na verejných nabíjacích staniciach? Profitujte zo zvýhodnených cien od rôznych poskytovateľov nabíjacích služieb. Vďaka pevnej cene za kWh (v závislosti od rýchlosti nabíjania, striedavý alebo jednosmerný prúd) je to šikovná voľba pre vodičov elektromobilov, ktorí jazdia dlhé trasy.

  Fixné poplatky

  Aktivačný poplatok
  0,00 EUR
  Základný poplatok
  6,99 EUR / mesiac

  Domáce poplatky za nabíjanie

  Dobíjanie AC
  0,19 EUR / kWh
  od 180 minút
  + 0,05 EUR / min
  Dobíjanie DC 2
  0,36 EUR / kWh
  od 45 minút
  + 0,05 EUR / min
  IONITY
  0,79 EUR / kWh

  Doplnkové informácie

  Minimálne trvanie zmluvy 3
  dobu neurčitú
  Náhradná karta
  7,50 EUR

  Nabíjanie v zahraničí

  Voliteľný balík(y), ktorý si môžete predplatiť po dokončení registrácie:

  IONITY Premium

  IONITY Premium
  Základný poplatok
  13,00 EUR / mesiac 
  Dobíjanie HPC
  0,29 EUR / kWh

  Počas 12 alebo 24 mesiacov získate zvýhodnené tarify na všetkých nabíjacích staniciach IONITY. Balíček po 12-tich alebo 24-tich mesiacoch vyprší a nebude sa automaticky predlžovať.

  *Ceny nabíjania v iných krajinách sa môžu líšiť a určujú sa vždy podľa cien platných v čase nabíjania, ktoré môžete vidieť v aplikácii.

  Všetky sadzby vrátane DPH.

  * Cenník a informačný list produktu
  Prevziať

  -

  1. Zákazníci, ktorí si kúpili nový model Hyundai IONIQ 5 a do 30. júna 2022 sa zaregitrujú do služby Charge myHyundai, získajú pri rezervácii tarify Charge myHyundai automaticky prémiový balík IONITY na 12 mesiacov a nemusia zaň platiť základný poplatok. Prémiový balík IONITY po 12 mesiacoch vyprší a nebude sa automaticky predlžovať. Táto ponuka platí jednorazovo pre každé nové vozidlo IONIQ 5 a nie je možné ju preniesť na iné vozidlo alebo iného majiteľa. V zásade platia bežné podmienky vybranej tarify Charge myHyundai, t. j. zákazníci nie sú oslobodení od základného poplatku Charge myHyundai.

  2. Vo fáze uvádzania na trh je zakomponovaná aj ponuka HPC pre ďalších poskytovateľov HPC

  3. Zmluva sa uzatvára na neobmedzenú dobu a každá zo strán ju môže vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou na konci prebiehajúceho mesiaca.