1

Hvorfor grønn strøm?

For å gjøre elektrisk mobilitet helt bærekraftig er det viktig å ta hensyn til alle leddene i verdikjeden. Lading er en av de viktigste faktorene i denne forbindelsen.

2

Fremme av fornybare energityper

Charge myHyundai fremmer derfor bruken av fornybare energikilder og sikrer at det for hver ladeøkt benyttes grønn strøm tilsvarende mengden av forbrukt energi levert til strømnettet. Denne utjevningen av den forbrukte energimengden skjer via opprinnelsesbevis.

3

Et sentralisert system

I Europa er opprinnelsesbevis den etablerte formen for grønne el-sertifikater (såkalte Energy Attribute Certificates – EACs), som bekrefter hvordan og hvor strøm fra fornybare kilder blir produsert. De blir derfor også betegnet som strømmens “dåpsattest”. Strømprodusenter som produserer strøm fra fornybare energityper, kan få utstedt disse opprinnelsesbevisene fra uavhengige registreringskontorer for den strømmen de produserer og leverer til nettet.

4

100 % vindenergi

Via partnerne Digital Charging Solutions og ClimatePartner, blir det sikret for alle ladinger via Charge myHyundai at den tilsvarende mengden av disse opprinnelsesbevisene blir brukt og fjernet. De opprinnelsesbevisene som benyttes til dette formålet, garanterer levering til strømnettet fra europeiske vindkraftanlegg. Dermed støtter Charge myHyundai en av de mest miljøvennlige formene for strømproduksjon.

Velg prisstrukturen som passer for deg og registrer deg nå

Se våre priser

Registrer deg nå og få tilgang til offentlige
ladepunkter rett fra telefonen!