Dette nettstedet drives av Digital Charging Solutions GmbH (Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Tyskland).
Daglige ledere med fullmakt til å representere selskapet: Jörg Reimann, Markus Bartenschlager, Thomas Menzel
E-post: no@chargemyhyundai.com
Telefon: +47 63 79 18 04
Kontor og registerinstans: Berlin HRB 211155 B
MVA-registreringsnummer: NO924754672MVA

Tvisteløsning utenfor domstolene
Uavhengig av vår deltakelse i en prosedyre for alternativ tvisteløsning, er vi underlagt en rettslig forpliktelse til å informere deg om at Europakommisjonen har etablert en plattform for tvisteløsning på internett (online dispute resolution, ODR) for å gi en mekanisme for løsning utenfor domstolene av forbrukertvister. Du kan finne plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. DCS GmbH vil ikke delta i tvisteløsningsbehandling for et forbrukertvisteløsningsorgan, og har ingen plikt til å gjøre det.